Asumispalvelut

Asumispalvelut -sivu:

Kuntoutumiskoti Metsätähti tarjoaa asukkailleen 3-portaisen kuntoutumispolun, jolla voidaan taata kuntoutumisen jatkuvuus.

1. Ympärivuorokautisesti valvottu tuetun palveluasumisen yksikkö

2. Tukiasunto

3. Omaan asuntoon annettava tuki

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen yksiköitä on kaksi, ne sijaitsevat Jokelassa, Tuusulassa rauhallisilla ja viihtyisillä asuinalueilla. 

Laurintien yksikössä on 9 asukaspaikkaa ja Temmontien yksikössä on 16 asukaspaikkaa.

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja henkilökunnan läsnäoloa ympärivuorokautisesti.

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme ottaa asukkaidemme tarpeet yksilöllisesti ja kunnioittavasti huomioon. Toiminta on tavoitteellista, voimavaroja tukevaa ja yksilöllisyyden huomioivaa. Tavoitteena on auttaa ja ohjata asukkaita kohti parempaa elämänhallintaa ja itsenäisempää asumista. Kuntoutusta toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Jokaiselle asukkalle tehdään yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti ja jonka toteutumista seurataan.

Kuntoutumiskoti Metsätähti tarjoaa asukkailleen kodikkaan, viihtyisän ja turvallisen ympäristön kuntoutumiseen.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu asiakkaalle, jolla on tavoitteenaan itsenäinen asuminen. Tuetussa asumisessa asiakas voi turvallisessa ympäristössä harjoitella taitoja, joita itenäisessä asumisessa tarvitaan. Tuetussa asumisessa asukas saa yksilöllistä tukea ja ohjausta itsenäiseen asumiseen. Tuen määrä on suunnitellaan yksilöllisesti kunkin asukkaan tarpeen mukaan. Tuetun asumisen asukkailla on mahdollisuus tukeen puhelimitse 24h. Tuetun asumisen tavoitteena on kuntoutuksen myötä siirtyä itsenäiseen asumiseen.

Kuntoutumiskoti Metsätähden tukiasunto sijaitsee aivan Jokelan keskustassa, lähellä rautatieasemaa ja kaikkia Jokelan palveluita.

Tukiasunnossa on 3 asukashuonetta ja viihtyisät yhteiset tilat. Asukashuoneet ja yhteiset tilat on sisustettu kodinomaisesti. Asukas voi halutessaan sisustaa huoneensa omilla huonekaluilla ja tavaroilla.

Metsätähden tarjoama tuki tukiasunnon asukkaille:

 • henkilökunta tavoitettavissa puhelimitse 24h
 • lääkkeenjako valvotusti Metsätähdessä kerran viikossa
 • viikkopalaverit tukiasunnolla
 • lääkehoito kokonaisuudessaan
 • ohjaaja tarvittaessa mukana lääkärikäynneillä
 • kuntoutumissuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen säännöllisesti
 • kuntoutumisen ja toimintakyvyn arviointi
 • mahdollisuus osallistua Metsätähden viikoittaiseen kuntouttavaan ryhmätoimintaan
 • mahdollisuus osallistua Metsätähden järjestämille retkille
 • mahdollisuus viettää juhlapyhiä Metsätähdessä
 • ohjaaminen ja neuvonta päivittäisissä toiminnoissa ja kodin ulkopuolisten palveluiden käyttämisessä

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on, että asiakas pystyy elämään mahdollisimman itsenäistä elämää omassa kodissaan.

Kotiin annettavissa palveluissa Metsätähden työntekijä käy säännöllisesti tapaamassa asiakasta tämän kotona. Tuen määrä on yksilöllisesti sovittavissa.  Annettu tuki voi olla esimerkiksi säännöllisen elämänrytmin ja vuorokausiryhtmin opettelua, kodin töiden opettelua, raha-asioiden hoidossa opastamista, lääkehoitoa, terveydentilan seurantaa.

Metsätähden tarjoama tuki kotiin annettavien palveluiden asukkaille:

 • henkilökunta tavoitettavissa puhelimitse 24 h
 • kuntoutumissuunnitelmien laatiminen säännöllisesti
 • lääkkeenjako tarvittaessa Metsätähdessä
 • mahdollisuus osallistua Metsätähden viikoittaiseen kuntouttavaan ryhmätoimintaan
 • mahdollisuus osallistua Metsätähden järjestämille retkille
 • mahdollisuus viettää juhlapyhiä Metsätähdessä