Kuntoutus

Kuntoutumista tukeva toiminta Metsätähdessä

 • Viikoittainen ryhmätoiminta Metsätähdessä
 • Harrastukset 
 • Pelaaminen (lautapelit, tietokilpailut, pihapelit jne)
 • Lenkkeily ja muu ohjattu liikunta
 • Lääkehoito
 • Asukkaiden omat vastuuvuorot
 • Kotityöt
 • Työtoiminta
 • Erilaiset terapiat/terapiaryhmät 
 • Kuntoutumissuunnitelmat ja toimintakykyarvioinnit

Kuntouttava ryhmätoiminta

Järjestämme säännöllisesti kolme kertaa viikossa virikkeellistä ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnassa käytetään erilaisia kuntoutumista tukevia ja luovia menetelmiä.

Ryhmätoiminnan teemat vaihtelevat ja asukkaat voivat vaikuttaa ryhmätoiminnan aktiviteetteihin. Asukkaat myös osallistuvat ryhmänohjaukseen.

Ryhmätoiminta ja virikehetki voi olla mm.

 • askartelua
 • keskusteluryhmä (positiivisuus, myönteisyys, voimaannuttaminen, myönteinen muistelu, kiitollisuus…)
 • retki
 • jokin liikunnallinen aktiviteetti: tuolijumppa, keppijumppa, voimaharjoittelua, tasapainoharjoituksia, pihapelejä, lenkkeilyä, kuntosalikäynti, uimahalliretki, Metsätähden olympialaiset…
 • rentoutumisharjoituksia, ahdistuksensieto- ja oireenhallintakeinojen opettelua
 • musiikkia: levyraati, karaoke, yhteislaulua, musisointia soittimien kanssa, tanssia
 • bingo, tietovisa, levyraati, pantomiimi, pelailua
 • -savuttomuusryhmä

Ratkaisukeskeiset työtavat

Ratkaisukeskeiselle lähestymistavalle keskeistä on pyrkiä löytämään ratkaisuja, tavoitteita ja päämääriä. Keskeistä on myös löytää uusia näkökulmia ja saada aikaan muutostavoitteita, jotka kannustavat asiakasta eteenpäin. Ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan kuuluu olennaisesti tulevaisuussuuntautuneisuus, tavoitteellisuus, toiveikkuus ja voimavarakeskeisyys.

Ratkaisukeskeinen terapia

Ratkaisukeskeisen terapian keinoja voidaan käyttää

 • kahdenkeskisissä, terapeuttisissa keskusteluissa
 • täsmennettäessä ja määriteltäessä asukkaan tavoitteita
 • ryhmissä
 • ahdistuksen, paniikkikohtausten, pelkojen ja pakko-oireiden, masennuksen käsittelyssä
 • traumaattisten kokemuksien käsittelyssä 

Yhteisöhoito

Yhteisöhoidon tavoitteena ja tarkoituksena on tukea asukasta ottamaan vastuuta elämästään ja löytää asukkaan vahvuuksia ja voimavaroja.

Yhteisöhoidossa tavoitteena on oppia ottamaan vastuuta itsestä ja muista asukkaista. Lisäksi pyritään oppimaan myötätuntoa sekä itseä, että  muita kohtaan ja pyritään ylläpitämään toiminnallisuutta.

Yhteisöhoidossa asukas on mukana yhteisön päätöksissä, toiminnassa, suunnittelussa ja toiminnan arvioimisessa.

Metsätähdessä pidetään kerran viikossa maanantaisin yhteisökokous, johon osallistuvat asukkaat ja henkilökunta. Yhteisökokouksen tavoite on avoimen keskustelun mahdollistaminen ja päätösten tekeminen yhdessä. 

 Green care

Viherympäristön kuntouttava käyttö

Metsätähden tavoitteena on lisätä puutarhan käyttöä kuntoutumisen tukena. Konkreettisia tavoitteita on toimivan hyötypuutarhan perustaminen ja hoito, marjapensaiden ja hedelmäpuiden ja kukkien ja pensaiden istuttaminen ja hoito sekä kompostin ylläpito.

Metsätähdessä olemme aina hyödyntäneet isoa omaa puutarhaa osana kuntouttavaa toimintaa.

Viherympäristöä voidaan käyttää kuntoutumisessa hoitamalla puutarhaa tai vain oleilemalla puutarhassa. Tutkimusten mukaan pelkkä oleilu puutarhaympäristössä vähentää stressikokemuksia, palauttaa kognitiivisia kykyjä ja tuottaa myönteisiä tuntemuksia. Puutarha tarjoaa myös mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen (pihapelit, kahvihetket, keskustelut, tiistairyhmät, grillaus, ruokailut) ja aktiivinen puutarhanhoito vahvistaa omia voimavaroja, itsetuntoa ja motorisia taitoja. Kaiken kaikkiaan viherympäristön vaikutukset fyysiseen ja henkiseen terveyteen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin ovat selkeästi myönteisiä.

Toipumisorientaatio

Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. (Esa Nordling 2016)

Keskeistä toipumisorientaatiolle on merkityksen löytäminen omalle elämälle ja ajatus, että asukas/kuntoutuja on vastuussa omasta elämästään. Toipumisorientaation mukaisesti keskitytään asukkaan omien tavoitteiden tunnistamiseen ja tavoitteisiin pääsemisen tukemiseen.

Tulevaisuus näyttäytyy asukkaalle/kuntoutujalle mielekkäämpänä, kun siihen liittyy mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa itselle tärkeisiin asioihin.