Tavoitteet

Toiminta-ajatus:

Tuotamme sosiaalihuollon palveluina avohoidon mielenterveyskuntoutujille laadukasta, yksilöllistä ja tavoitteellista ja kuntouttavaa asumispalvelua kodinomaisessa ympäristössä. Asukkaita tuetaan ja ohjataan itsenäiseen selviytymiseen päivittäisissä toiminnoissa ja näin toimien ylläpidetään asukkaiden elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Työskentelyn peruslähtökohtana ovat

  • Toipumisorientaatio

Toipumisorientaation tavoitteena on tukea asiakasta saavuttamaan ja ylläpitämään itselle merkityksellistä ja tyydyttävää elämä sairauden oireista tai toimintakyvyn puutteista huolimatta. Toipumisorientaation keskeiset elementit ovat toivo, osallisuus, toimijuus ja kohtaaminen.

  • Yhteisöhoito.

Yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti tuetaan asiakasta ottamaan vastuuta sekä itsestään että yhteisön yhteisistä toiminnoista. Yhteisö tukee tarjoamalla vertaistukea ja suoraa, rakentavaa palautetta. Yhteisön asiakkaat sitoutuvat myös muiden asiakkaiden toipumisen tukemiseen.

Toiminnassa huomioidaan yksilöllisyys. Asukkaiden kanssa järjestetään viikoittain yhteisökokous, jossa käydään läpi asumiseen ja viriketoimintaan liittyviä asioita ja keskustellaan yhteisistä asioista. Jokaiselle asiakkaalle tehdään henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet kuntoutumiselle. Suunnitelma päivitetään puolen vuoden välein tai tarvittaessa. Asukkaiden viikko-ohjelmia tehtäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tavoitteet.

Toiminnassamme tärkeää on sujuva yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa.